SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

May 15, 2014 12:56 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Interim Management Statement Eerstekwartaal 2014

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - May 15, 2014) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) is verheugd aan te kondigen dat het Interim Management Statement ("IMS") voor het eerste kwartaal van 2014 is gedeponeerd bij de NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM"). Als een Aangewezen Buitenlandse Emittent met betrekking tot de Canadese effectenwetgeving, is deze IMS bedoeld te voldoen aan de regels en voorschriften uiteengezet door de AFM en Euronext Amsterdam.

Beschikbaarheid document

Kopieën van de IMS in het Engels zijn zonder kosten beschikbaar op het hoofdkantoor van de Groep in Panama en bij de kantoren van onze lokale uitbetalende instantie ING CB CBS / SecServ / IS / PAS, Bijlmerplein 888, AMP L.02, 007, 1102 MG Amsterdam , Nederland +31 20 563 6619, fax: +31 20 563 6959, e-mail: iss.pas@ing.nl) en ze zijn beschikbaar op de website van de Groep op www.thunderbirdresorts.com. Kopieën zijn ook beschikbaar op SEDAR op www.SEDAR.com.

OVER HET BEDRIJF

We zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, toegespitst op Latijns-Amerika. Onze missie is "het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten". Er is meer informatie over de Groep te vinden op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Deze uitgave bevat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden. Alle uitspraken, naast de constateringen van historische feiten, vallen hieronder. Met inbegrip van maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die er voor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte uitspraken van de Groep zijn onder andere concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld die allemaal vermeld zijn onder de kop "Risicofactoren" en elders in documenten van de Groep die van tijd tot tijd ingediend worden bij de AFM en andere regelgevende instanties.

Contact Information