SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 27, 2013 10:48 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Jaarlijkse Aandeelhoudersvergadering Resultaten en verkiezing van Functionarissen

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Sep 27, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigt aan dat op 26 september 2013, tijdens de Jaarlijkse Algemene en Speciale Vergadering van aandeelhouders van de Groep gehouden in Zurich, Zwitserland, Salomon Guggenheim, Douglas Vicari, Reto Stadelmann, Madeleine Linter, en Albert W. Atallah, tot Bestuurders zijn verkozen. Grant Thornton UK, LLP zijn tot accountants benoemd voor het volgend jaar.

Verkiezing van Functionarissen: de Raad van Bestuur benoemt de onderstaande personen als functionarissen van de Groep voor het volgende jaar:


--  Salomon Guggenheim, President and Chief Executive Officer 
--  Albert Atallah, General Counsel and Corporate Secretary 
--  Peter LeSar, Chief Financial Officer 
--  Tino Monaldo, Vice President - Corporate Development

Het Management heeft aan de aandeelhouders een overzichtsrapport gepresenteerd over de bedrijfsplannen van het Bedrijf in de nabije toekomst. Deze zijn onder de kop "nieuws” geplaatst op de website van het Bedrijf, op www.thunderbirdresorts.com.

OVER HET BEDRIJF

We zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, toegespitst op Latijns-Amerika. Onze missie is "het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten". Er is meer informatie over de Groep beschikbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Deze uitgave omvat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden. Alle uitspraken, naast de constateringen van historische feiten, vallen hieronder. Met inbegrip van maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiele inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die er voor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de toekomstgerichte uitspraken van de groep zijn onder andere concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld die allemaal vermeld zijn onder de kop "Risicofactoren" en elders in documenten van de Groep die van tijd tot tijd ingediend worden bij de AFM en andere regelgevende instanties.

Contact Information