SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

April 27, 2012 16:03 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Jaarverslag 2011 ingediend; Brief van de CEO; Jaarlijkse Algemene en Speciale Vergadering van Aandeelhouders

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Apr 27, 2012) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) is verheugd om aan te kondigen dat zijn 2011 Jaarverslag en Gecontroleerde Geconsolideerde Jaarrekening ingediend werden bij het NYSE Euronext ("Euronext Amsterdam") en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten ("AFM").

Als Aangewezen Buitenlands Emittent met betrekking tot de Canadese veiligheidsvoorschriften is het jaarverslag bedoeld om te voldoen aan de wetten en voorschriften uiteengezet door het AFM en de Euronext Amsterdam. Kopieën van het jaarverslag in het Engels zullen gratis beschikbaar zijn bij het kantoor van de Groep in Panama en bij de kantoren van onze lokale uitbetalingsinstelling ING Bank N.V., van Heenvlietlaan 220, 1083 CN Amsterdam, the Netherlands (tel: +31 20 7979 398, fax: +31 20 7979 607, email: iss.pas@mail.ing.nl) en ze zijn beschikbaar via de website van de Groep op www.thunderbirdresorts.com. Kopieën zijn tevens beschikbaar bij SEDAR op www.SEDAR.com en op de Euronext Amsterdam op www.euronext.com. Thunderbird is ook verplicht om een Jaarlijks Document in te dienen met links naar alle documenten die vorig jaar verspreid werden onder de aandeelhouders. Dit Jaarlijks Document kan geraadpleegd worden op onze website op www.thunderbirdresorts.com.

BRIEF VAN DE CEO

De brief van de CEO is een uittreksel uit het jaarverslag. Deze brief vat de resultaten van Thunderbird voor 2011 samen. Thunderbird moedigt aandeelhouders en investeerders aan om het volledige Jaarverslag 2011 en de Gecontroleerde Geconsolideerde Jaarrekeningen te lezen.

Aan de aandeelhouders van Thunderbird Resorts Inc.:

Hieronder vindt u de hoogtepunten van onze vooruitgang en uitdagingen in 2011.

VOORUITGANG

Toegenomen boekwaarde per aandeel: De boekwaarde per aandeel van onze gewone aandelen nam toe met 36% sinds het einde van het jaar 2009 tot het einde van het jaar 2011, van $1,18 per aandeel tot $1,61 per aandeel. Dit is een samengestelde jaarlijkse groei van 17% sinds we in 2009 begonnen met herstructurering.

Toenemend genereren van kasmiddelen: Het genereren van kasmiddelen nam in 2011 met 6,9% toe tot ongeveer $7,2 miljoen. In 2010 bedroeg dit $6,7 miljoen. "Het genereren van kasmiddelen" is een belangrijke prestatie-indicator die maandelijks door het Management geanalyseerd wordt om de financiële gezondheid van de Groep te bepalen en wordt gedefinieerd als aangepast EBITDA(1) – Financieel beheer van de Kosten - Project Ontwikkelingsuitgaven.

Versterkte kapitaal structuur: Groepsschulden uit de voortgezette en stopgezette operaties(2) werden sterk gereduceerd tot $78 miljoen op het einde van 2011, gaande van $121 miljoen in 2010 en van $169 miljoen in 2009. Dit is een schuldvermindering van $91 miljoen in 24 maanden.

Verbeterde schuldpositie ten opzicht van aangepast EBITDA: De schuld van de voortgezette en stopgezette operaties ten opzichte van het aangepaste EBITDA steeg van 4,8X op het einde van 2009 tot 4,0X op het einde van 2011. Gebaseerd op de Materiële Contracten van het 4de kwartaal van 2011 en de Gebeurtenissen na Balansdatum in het 1ste kwartaal van 2012 (zie Hoofdstuk 3), gelooft het Management dat de schuldquota van de Groep in 2012 zal verbeteren.

Verhoogde waarde van ons vastgoed: De in rekening gebrachte waarde van ons vastgoed is gebaseerd op een boekwaard van $62,1 miljoen. Gebaseerd op schattingen van gekwalificeerde en onafhankelijke verificateurs (alle uitgevoerd tussen 2010 en 2011) bedraagt de commerciële waarde van ons vastgoed nu meer dan $100 miljoen.

Scherpere focus op onze kernactiviteiten: Geïntegreerde resorts verankerd door casino’s, die enkel drie van onze eenentwintig operationele eigendommen uitmaken, vertegenwoordigen nu 60% van onze globale eigendom EBITDA. We geloven dat geïntegreerde resorts in middenbedrijven sterkere barrières voor toetreding hebben en voorzien in een betere lange termijnwaarde voor onze aandeelhouders dan standalone casino’s. We hebben daarom onlangs onze hotel- en cateringmanagementteams versterkt om voorzieningen te treffen voor de groei van deze categorie.

Maturatie van ons financieel- & risicomanagement: Via herstructurering en uitbouw van ons senior financiële team in 2011, zijn we in toenemende mate verfijnd geraakt in het evalueren van onze business via scherpe financiële doelstellingen. De Groep zal deze inspanningen voortzetten omdat we al de voordelen ervaren van een betere financiële analyse om de besluitvorming te ondersteunen.

Ten slotte zijn onze financiën fundamenteel sterker: Winst (verlies) vóór belastingen nam af van een winst van $611 duizend in 2010 tot een verlies van $5,8 miljoen in 2011 daar de Groep niet-operationele creditposten in India afschreef (zoals hieronder en in hoofdstuk 4 beschreven). Wanneer we echter onze onderliggende grondregels analyseren, gelooft het Management dat Group nu op materieel vlak gezonder is. Lees hieronder onze analyse van de materiële posten van onze Geconsolideerde Jaarrekening 2011.


-- De inkomsten uit de voortgezette en stopgezette operaties verminderde met 
  5,9% omdat we niet-strategische creditposten verkochten om de schulden te 
  reduceren. De inkomsten stegen daarentegen met 1,2% op een zelfde winkel
  basis. Materiële investeringen in spelapparatuur werden uitgevoerd op het 
  einde van 2011 en begin 2012. We zijn er van overtuigd dat dit in 2012 zal 
  leiden tot een sterkere groei. 
 
-- De kosten van de verkochte goederen verminderde met slechts 0,1% en de
  operationele, algemene & administratieve kosten namen toe met slechts 1,0%. 
  De overheadkosten maken nu slechts 5,3% van de inkomsten uit. Het Management 
  is er in geslaagd om de kosten en de uitgaven op een diepgaande wijze te 
  beheren en is van plan om in 2012 de uitstromingen streng te blijven 
  controleren. 

-- Projectontwikkeling werd verminderd met 78,5%. De Groep investeerde enkel 
  in zijn huidige afzetgebieden omdat we geloven dat deze een veelbelovende 
  pijplijn bieden. Door te focussen op bestaande afzetgebieden, reduceren we 
  de ontwikkelingskosten en verlichten we de risico’s in de nieuwe 
  afzetgebieden. 

-- Financiële kosten werden met 36,4% of $6,6 miljoen verminderd doordat de 
  Groep zich intens richt op schuldvermindering en herstructurering. 

We geloven dat deze onderliggende grondslagen de bouwstenen zijn van sterkere uiteindelijke prestaties in de komende periodes. Hieronder staat een samenvatting van de winst- en verliesrekening voor 2011 in vergelijking met 2010, die vergeleken kan worden met de hierboven vermelde notities.


              Geconsolideerd Geconsolideerd         
                12 Maanden   12 Maanden        
                   Einde     Einde Variantie    %
                 31-dec-11   31-dec-10         

Netto spelwinsten          97.978    99.772  (1.794)  -1,8%
Voedsel, drank en catering
en verkoop van andere goederen    20.925    26.623  (5.698)  -21,4%
                --------------------------------------------
Totaal inkomsten           118.903   126.395  (7.492)  -5,9%

Kosten van verkochte goederen    (45.853)   (45.916)   63   -0,1%
                --------------------------------------------
Bruto winst              73.050    80.479  (7.429)  -9,2%

Andere bedrijfskosten                           
Operationeel, algemeen en                           
 administratief           (53.300)   (52.775)  (525)   1,0%
Projectontwikkeling           (453)   (2.110)  1.657  -78,5%
Afschrijving en amortisatie                       
 (Nota’s 9 en 11)          (15.099)   (14.876)  (223)   1,5%
Andere winsten en (verliezen) 
(Nota 5)                (186)    1.734  (1.920) -110,7%
                --------------------------------------------
Bedrijfsresultaat           4.012    12.452  (8.440)  -67,8%

Financieel beheer                                 
Valutahandel               113    4.134  (4.021)  -97,3%
Financiële kosten (Nota 7)      (11.487)   (18.060)  6.573  -36,4%
Financieel inkomen (Nota 7)      2.070    2.085   (15)  -0,7%
Andere belangen             (473)      -   (473)   0,0%
                --------------------------------------------
Financiële kosten, netto       (9.777)   (11.841)  2.064  -17,4%

                --------------------------------------------
Winst (Verlies) vóór 
belastingen              (5.765)     611  (6.376) -1043,5%

UITDAGINGEN

Buitengewone afschrijvingen: De winst / (verlies) vóór belastingen is geen weerspiegeling van de groei van de Groep wat betreft het genereren van cash, wat de meest gebruikelijke meeteenheid is waarmee vele analisten gamingbedrijven onder ogenschouw nemen. De Group heeft hoe dan ook in 2011: a) de gehele overblijvende waarde van onze investeringen in India voor een waardevermindering van $5,2 miljoen afgeschreven (zie hieronder en hoofdstuk 4); en b) ander uitzonderlijke verliezen ter hoogte van $349 duizend geleden.

Het Filippijns regulerend dispuut: De eerste van de twee belangrijke uitdagingen waarmee we dit jaar te maken hadden was een dispuut met de Filippijnse Amusement en de Gaming Corporatie ("PAGCOR") over de termijnduur van onze Filippijnse gaminglicenties, dat begon in juni 2011. Een resultaat van dit dispuut was dat, sinds het begon, we niet geautoriseerd werden door PAGCOR om ongeveer 100 gokautomaten en 7 tafels te openen bij de uitbreiding van ons Thunderbird Resorts-Rizal casino-evenementencentrum (dat opende in het 1ste kwartaal van 2011) of om nieuwe marketingprogramma’s of promoties toe te voegen in al onze Filippijnse eigendommen. Zie hoofdstuk 4 Sectie A voor meer details.

Het Management gelooft dat er na het oplossen van het dispuut met PAGCOR in de toekomst een positieve groei zou moeten plaatsvinden om verschillende redenen: a) de uitbreiding van ons Thunderbird Resorts-Rizal casino-evenementencentrum is voltooid met ongeveer 100 gokautomaten en 7 tafels die bedrijfsklaar zijn; b) onze inkomsten of winsten per positie per dag ("WPP") steeg geleidelijk in 2011. Dit was een indicatie dat de vraag versterkt is ten opzichte van het aanbod van gamingposities; en c) onze bedrijven in de Filippijnen kunnen afsluiten met een eigen kapitaal van $52 miljoen dat aangekondigd werd in augustus 2011. Dit bestaat uit belangrijke allocaties voor schuldafbetaling, expansie van onze bestaande gaming- en hotelfaciliteiten en het financieren van onze Filippijnse pijplijn.

Status van licentie en opening in India: De tweede belangrijke uitdaging waarmee we in 2011 te maken kregen was een voortzetting van de tegenslagen van de laatste paar jaren in India, inclusief van vertragingen bij het toekennen van vergunningen en de kostenoverschrijdingen. In mei 2011 kondigde de Groep om risico’s te verlichten aan dat het meerderheidsbelangen had verkocht aan een Indiaas beursgenoteerd bedrijf, dat werkzaam is in catering en gaming. Deze verkoop reduceerde de waarde van ons eigen vermogen van $9 miljoen dat geïnvesteerd werd in het project tot ongeveer $5,2 miljoen. Vanwege de voortdurende vertragingen bij het toekennen van de vergunningen, de kostenoverschrijdingen die we onlangs te weten kwamen via de nieuwe controlerende aandeelhouder, de dichterbijkomende verplichtingen om de bedragen van de mezzaninefinanciering terug te betalen en het feit dat de Group niet langer de controle in handen heeft, noch toegang heeft tot de geschikte informatieniveaus, hebben we beslist om de investering volledig af te schrijven. Zie hoofdstuk 4 sectie E voor meer details.

CONCLUSIES

De Group voltooit nu pas het verminderen van de schulden, wat begon in 2009 om een kapitaalstructuur die overbelast was met hoge af te betalen schulden te corrigeren. Wij verlichten de ontwikkelingsrisico’s door ons te richten op onze bestaande afzetgebieden waar we een bruisende en diepe pijplijn hebben. We zijn nu in een positie om te investeren in groei wegens onze sterkere fundering en een beter gebalanceerde kapitaalstructuur. De kernactiviteiten van de Groep is het ontwikkelen van en het werkzaam zijn in middelgrote geïntegreerde resorts die verankerd zijn door casino’s. We hebben managementtalent aangeworven en opgeleid om deze groeiende business te ondersteunen. We blijven gericht op de toekomst.

Met vriendelijke groeten,

Jack R. Mitchell, President en Chief Executive Officer

Thunderbird Resorts Inc.

26 april 2012

(1) "Als Aangepast EBITDA" bestaat uit de resultaten van de voortgezette, stopgezette en voor verkoop vastgehouden segmenten voor 2010 (met inbegrip van de resultaten voor de activiteiten in Panama - 8 maanden 2010; activiteiten in Guatemala en Polen – volledig jaar 2010).

(2) "Schulden uit de voortgezette en stopgezette activiteiten” is bepaald als het geheel van leningen, verplichtingen onder huurcontracten en huurkoopcontracten en afgeleide financiële instrumenten, die geassocieerd zijn met de voortgezette, stopgezette en voor verkoop vastgehouden segmenten van de Groep (zie notities 12, 17, 23 en 27).

JAARLIJKSE ALGEMENE EN SPECIALE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Thunderbird kondigt ook aan dat de Jaarlijkse Algemene en Speciale Vergadering van aandeelhouders gehouden zal worden op 22 juni 201 2 om 10:00 uur ‘s ochtends in 24th Fl. Salcedo Towers, 169 H.V. dela Costa St., Salcedo Village, Makati City, Philippines 1227.

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale provider van gaming- en cateringdiensten met merknaamlabel en zijn gericht op afzetgebieden in Azië en Latijns Amerika. Onze missie is "het creëren van buitengewone ervaringen voor onze gasten". Bijkomende informatie over de Groep vindt u op: www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Het Jaarlijks Rapport waarnaar verwezen wordt in deze uitgave, bevat toekomstgerichte uiteenzettingen in de zin van de effectenwetgeving en voorschriften van verschillende internationale, federale en nationale jurisdicties. Alle uiteenzettingen, anders dan de uiteenzettingen van historische feiten inbegrepen in het jaarverslag, inclusief, zonder beperking, uiteenzettingen betreffende de potentiële inkomsten en toekomstplannen en objectieven van Thunderbird zijn toekomstgerichte uiteenzettingen die risico’s en onzekerheden inhouden. Er wordt geen zekerheid gegeven dat deze uiteenzettingen accuraat zijn en de werkelijke resultaten kunnen essentieel verschillen van wat geanticipeerd wordt in deze uiteenzettingen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat actuele resultaten essentieel verschillen van de toekomstgerichte uiteenzettingen van Thunderbird zijn druk van concurrenten, ongunstige veranderingen in de wet- en regelgeving en algemene risico’s die verbonden zijn aan de handel. Deze zijn allemaal te vinden onder de titel "Risicofactoren" en elders in de documenten van Thunderbird, die van tijd tot tijd ingediend worden bij NYSE Euronext Amsterdam en andere regelgevende autoriteiten. Het jaarverslag bevat bepaalde "niet-IFRS financiële maatregelen". Dit zijn maatregelen van de historische of geschatte toekomstige prestaties van Thunderbird die verschillen van de maatregelen die ingecalculeerd en voorgesteld worden in overeenstemming met IFRS, in de zin van de toegepaste voorschriften van Euronext Amsterdam, die nuttig zijn voor investeerders. Deze maatregelen zijn: (i) Eigendom EBITDA bestaat uit inkomsten uit activiteiten voor afschrijving en amortisatie, afboekingen, reserves en recuperaties, kosten van projectontwikkeling, bedrijfsuitgaven, honoraria voor bedrijfsmanagement, fusie- en integratiekosten, inkomsten/(verliezen) op belangen in niet-geconsolideerde filialen en amortisatie van immaterieel goed. Eigendom EBITDA is een aanvullende financiële maatregel die we gebruiken om onze nationale activiteiten te evalueren. (ii) Het aangepaste EBITDA vertegenwoordigt de netto verdiensten vóór rentelast, inkomstenbelastingen, afschrijving en amortisatie, aandelenwinst van dochterondernemingen, minderheidsbelangen, ontwikkelingskosten en winst op herfinanciering en stopgezette activiteiten. Het aangepast EBITDA is een aanvullende financiële maatregel die we gebruiken om onze algemene activiteiten te evalueren. Eigendom EBITDA en aangepaste EBITDA zijn aanvullende financiële maatregelen die zowel door het management als door de bedrijfanalisten gebruikt worden om onze activiteiten te evalueren. Eigendom en Aangepaste EBITDA mogen echter niet opgevat worden als een alternatief voor inkomsten uit activiteiten (als indicatie van de prestaties van onze activiteiten) of voor cash flow uit activiteiten (als een liquiditeitsmaatregel), zoals bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde afspraken, regels en procedures voor de financiële rapportage en verslaglegging.

Contact Information