SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

September 13, 2012 11:28 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Maandverslag over augustus 2012

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Sep 13, 2012) - Thunderbird Resorts Inc. ('Thunderbird' of 'Groep') (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) rapporteert over de maand augustus 2012 de onderstaande inkomsten:

Ga voor een meer gedetailleerde analyse van de inkomsten over de maand augustus 2012 naar de internetsite van onze onderneming op het adres www.thunderbirdresorts.com en klik op "Augustus 2012 Maandverslag - Inkomstenanalyse", dat u op bovengenoemde internetsite aantreft in de rubriek "Nieuws- en Persberichten". Met betrekking tot de hierboven aangehaalde analyse wijzen wij u erop dat de inkomsten uit "niet-kansspel"-gerelateerde activiteiten nu 13% uitmaken van de totale inkomsten van onze Groep, vergeleken met 20% in voorgaande perioden. Deze verschuiving is een uitvloeisel van de verschuiving van de Groepsactiviteiten op het gebied van gastvrijheiddiensten als gevolg van recente verkopen van bezittingen en van een heroriëntatie op onze kernactiviteiten op het gebied van kansspelen.


----------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. - Groep                Jaar-tot-jaar	
Omzetresultaten per land                      toename/
 (ongetoetst, in miljoenen)    aug.2012  aug.2011        (afname)
----------------------------------------------------------------------------
Philippines              4,11    4,01         2,49%
Peru(1)                2,23    2,46        (9,35%)
Costa Rica(2)             1,25    1,65        (24,24%)
Nicaragua               1,09    0,98        11,22%
----------------------------------------------------------------------------
Totaal 
geconsolideerde inkomsten       8,68    9,10        (4,62%)
----------------------------------------------------------------------------


1) De inkomsten in 2012 hebben uitsluitend betrekking op de inkomsten uit het 
  Fiesta Hotel plus managementvergoedingen voor het Thunderbird Hotel te 
  Pardo, het Thunderbird Hotel te Carrera en het Thunderbird Hotel te El 
  Pueblo; De inkomsten in 2011 hebben uitsluitend betrekking op de inkomsten 
  uit het Fiesta Hotel plus managementvergoedingen voor het Thunderbird Hotel 
  te Pardo, het Thunderbird Hotel te Carrera, het Thunderbird Hotel te Bella 
  Vista en het Thunderbird Hotel te Principal. 
2) Het rookverbod in Costa Rica werd begin april 2012 van kracht en zal naar 
  verwachting op korte termijn invloed hebben op de inkomsten. De bedrijvengroep 
  heeft ervaringen opgedaan met rookverboden in andere markten en indiceert 
  een negatieve invloed op de inkomsten op korte termijn totdat de markt zich 
  op deze nieuwe beperkingen heeft ingesteld. 

Over de onderneming

Thunderbird Resorts is eigenaar van en exploiteert geïntegreerde accommodaties, welke permanent zijn gevestigd in casino's en in zelfstandige casino's in Azië en Latijns-Amerika. Onze missie is om "onze gasten buitengewone ervaringen te bezorgen". Meer informatie over onze Groep vindt u op het internet via het adres www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit bericht bevat een aantal op de toekomst gerichte uitspraken binnen het kader van wetten en regels met betrekking tot het effectenverkeer binnen verscheidene internationale, federale of nationale jurisdicties. Alle in dit bericht opgenomen uitspraken, anders dan uitspraken over historische feiten, waaronder maar niet beperkt tot uitspraken met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen of toekomstige doelstellingen van de Groep, zijn uitspraken gericht op de toekomst en brengen risico's en onzekerheden met zich. Er is geen enkele zekerheid dat dergelijke uitspraken accuraat zullen blijken; de feitelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van de resultaten die in dergelijke uitspraken worden voorzien. Belangrijke factoren waardoor de feitelijke resultaten aanzienlijk zouden kunnen afwijken van de uitspraken van de Groep ten aanzien van de toekomst omvatten aspecten als concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende kaders en algemene risico's verbonden aan de bedrijfsactiviteiten, welke alle zijn opgenomen onder het kopje 'Risicofactoren' en voorts in de documenten die de Groep periodiek deponeert bij de AFM en bij andere regelgevende of toezichthoudende autoriteiten.

Contact Information