SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

November 09, 2013 07:09 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Omzetrapport oktober 2013 / Update programma voor de terugkoop van aandelen

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Nov 9, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) rapporteert de volgende inkomsten voor oktober 2013. Voor een meer gedetailleerde analyse van de inkomsten van oktober 2013, verwijzen wij u naar www.thunderbirdresorts.com en klik op "Omzetrapport oktober 2013 - Analyse" op de startpagina onder "Nieuws en persberichten".


----------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. -                      
 Verkoopresultaten van groep     Oktober  Oktober     Jaar na jaar 
 per land (niet gecontroleerd,      2013   2012   toename/(afname) 
 in miljoenen)(1)
----------------------------------------------------------------------------
Peru(2)               $  2,65 $  2,66        -0,38%
Costa Rica(3)              1,11   1,13        -1,77%
Nicaragua                1,26   1,15        9,57%
----------------------------------------------------------------------------
Totale geconsolideerde omzet    $  5,02 $  4,94        1,62%
----------------------------------------------------------------------------
(1) De gerapporteerde inkomsten zijn gebaseerd op gemiddelde maandelijkse 
wisselkoersen, rapporteren same-store-inkomsten en zijn uitgedrukt in 
miljoenen Amerikaanse dollar. 
(2) 2013 en 2012 opbrengsten bestaan uit alle spelopbrengsten in het land
plus inkomsten uit ons Fiesta Hotel, dat volledig in ons bezit is, en
beheersvergoedingen voor het Thunderbird Hotel - Pardo, Thunderbird Hotel 
- Carrera en Thunderbird Hotel - El Pueblo, die in het bezit zijn van derden. 
(3) Van kracht vanaf 1 januari 2013, IFRS 11 veranderde de manier waarop
joint ventures in rekening worden gebracht waardoor de proportionele
consolidatie niet meer wordt toegestaan en equity accounting zou moeten
worden toegepast op joint venters. Tot nadere kennisgeving en voor het
gemak van de lezer, en voor het illustratieve doel van dit maandelijkse
inkomstenrapport, heeft de groep besloten om verder te gaan met het tonen
van de proportionele inkomsten van de Costa Ricaanse joint venture, die
afwijken van de manier waarop de groep verslag uitbrengt over deze
inkomsten in onze tussentijdse en jaarlijkse financiële verklaringen. 
                         

UPDATE PROGRAMMA VOOR DE TERUGKOOP VAN AANDELEN

Op 31 oktober 2013 publiceerde Thunderbird een update betreffende zijn programma voor de terugkoop van aandelen. Het rapporteerde dat 49.833 aandelen werden aangekocht tussen 24 oktober 2013 en 31 oktober 2013; echter, het correcte aantal aandelen die in dat tijdsbestek werden gekocht, was eigenlijk 49.133.

Tussen 1 november 2013 en 8 november 2013 kocht Thunderbird ongeveer 18000 van zijn eigen vrij verhandelbare aandelen op NYSE Euronext aan tegen een gemiddelde prijs van ongeveer USD $0,95 per aandeel. De aankopen waren in overeenstemming met een programma voor de terugkoop van aandelen dat door Thunderbird op 30 augustus 2013 werd aangekondigd.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, gericht op de markten in Latijns-Amerika. Onze missie is "buitengewone ervaringen creëren voor onze gasten." Bijkomende informatie over de groep kunt u vinden op onze website www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen die de effectenwetten en reglementeringen van verschillende internationale, federale en staatsjurisdicties betreffen. Alle verklaringen, behalve verklaringen over historische feiten, die hierin zijn opgenomen, inclusief zonder beperking, verklaringen wat betreft mogelijke inkomsten en toekomstige plannen en doelstellingen van de groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zullen blijken te zijn en daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die de daadwerkelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen doen verschillen van de toekomstgericht verklaringen van de groep zijn onder meer concurrentiedruk, ongunstige veranderingen in de structuren van de regelgeving, en algemene risico's die samengaan met de bedrijfsactiviteiten. Deze worden allemaal gepubliceerd onder de titel "Risicofactoren" en elders in de documenten van de groep die van tijd tot tijd bij de AFM en andere regelgevende instanties ingediend worden.

Contact Information