SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

March 21, 2013 10:03 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Omzetrapport van februari 2013

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Mar 21, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) rapporteert de volgende omzet over februari 2013. Ga voor een meer gedetailleerde analyse van de omzet van februari 2013 ga naar www.thunderbirdresorts.com en klik op de startpagina onder “News and Press Releases” op “February 2013 Revenue Report- Analysis".


----------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc.                
- Groepsbrede omzet-				
resultaten per land                      Per jaar       		
(niet-gecontroleerd,   februari    februari      stijging/
in miljoenen)      2013(2)(3)      2012       (daling)
----------------------------------------------------------------------
Filippijnen          3,49      4,08       -14,46%
Peru(1)            2,23      2,07        7,73%
Costa Rica          1,10      1,56       -29,49%
Nicaragua           1,07      1,01        5,94%
----------------------------------------------------------------------
Totale geconsolideerde                          
Bedrijfsomzet         7,89      8,72       -9,52%
----------------------------------------------------------------------

(1) De omzet van 2013 en 2012 bestaat alleen uit de omzet van het Fiesta Hotel plus de beheerskosten van het Thunderbird Hotel - Pardo, Thunderbird Hotel - Carrera en Thunderbird Hotel - El Pueblo.

(2) Vanaf 1 januari 2013 heeft IFRS 11 de manier veranderd waarop verantwoording moet worden afgelegd over joint ventures, waarbij proportionele consolidatie niet langer is toegestaan en de vermogensmutatiemethode op alle joint ventures moet worden toegepast. Tot nader order, voor het gemak van de lezer en voor illustratieve doeleinden van dit maandelijkse omzetrapport, heeft de Groep ervoor gekozen om de proportionele omzet van de Costa Ricaanse joint venture te blijven tonen, wat kan afwijken van de manier waarop de Groep verantwoording zal afleggen over dezelfde omzet in onze tussentijdse en jaarlijks gecontroleerde financiële overzichten.

(3) 2012 was een schrikkeljaar met 29 dagen in de maand februari, in vergelijking met 28 dagen in februari 2013. Dit had een evenredig effect op de omzet.


-- De geconsolideerde operationele omzet daalde met 9,52% ten 
  opzichte van februari 2012, een daling van $0,83 miljoen. 
-- De omzet van de Filippijnen daalde met 14,46% ten opzichte van 
  februari 2012, een daling van $0,59 miljoen. 
-- De omzet in Peru steeg met 7,73% ten opzichte van februari 2012, 
  een stijging van $0,16 miljoen. 
-- De omzet in Costa Rica daalde met 29,49% ten opzichte van 
  februari 2012, een daling van $0,46 miljoen. De belangrijkste 
  factoren die van invloed waren op de omzet in Costa Rica waren 
  het rookverbod opgelegd in het tweede kwartaal van 2012 en 
  werkzaamheden aan de wegen die toegang bieden tot een aantal van 
  onze landgoederen. De werkzaamheden aan de snelweg, die van 
  invloed zijn geweest op ons bezoekersverkeer in 2012, zullen in 
  2013 doorgaan, met mogelijke wegafzettingen daar verdere 
  reparatie aan de brug nog steeds nodig is. 
-- De omzet in Nicaragua steeg met 5,94% ten opzicht van februari 
  2012, een stijging van $0,06 miljoen.

Opmerking: De omzet gerapporteerd per maand is gebaseerd op maandelijkse gemiddelde wisselkoersen, melden dezelfde bedrijfsomzet en zijn uitgedrukt in miljoen VS Dollars. “Horeca”-opbrengsten omvatten de omzet voor kamers, F&B, evenementen, kosten voor hotelbeheer en andere horecavoorzieningen. "Overige" opbrengsten omvatten de omzet uit vastgoed huurcontracten en de bouw. Alle omzetcijfers in dit persbericht zijn uitgedrukt in VS dollars.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale aanbieder van merkdiensten voor casino en horeca, gericht op de markten in Azië en Latijns-Amerika. Het is onze missie om “buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten.” Aanvullende informatie over de Groep is beschikbaar op de website via www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit persbericht bevat bepaalde vooruitziende uitspraken in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende internationale, federale en staatkundige rechtsgebieden. Alle uitspraken, naast constateringen van historische feiten, die hierin zijn opgenomen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten, toekomstplannen en doelstellingen van de Groep, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties gegeven worden dat dergelijke uitspraken accuraat zijn en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke uitspraken. Belangrijke factoren die ervoor kunnen zorgen dat werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de vooruitziende uitspraken van de Groep omvatten concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico's verbonden aan de zakenwereld, welke allemaal zijn vermeld onder de rubriek “Risicofactoren” en elders in documenten van de Groep die van tijd tot tijd worden ingediend bij de AFM en andere regelgevende instanties.

Contact Information