SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

July 15, 2015 15:51 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Omzetrapportage voor juni 2015 en wijziging van de Statuten

PANAMA, REPUBLIEK PANAMA--(Marketwired - Jul 15, 2015) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) rapporteert het volgende:

OMZETRAPPORTAGE VOOR JUNI 2015

Voor een meer gedetailleerde analyse van de opbrengsten van juni 2015, bezoek www.thunderbirdresorts.com en klik op "Omzetrapportage voor juni 2015 - Analyse". U vindt die link op de homepage onder "Nieuws en persberichten."

Groepsomzet voor juni 2015 t.o.v. juni 2014.


----------------------------------------------------------------------------
Verkoopresultaten per land -        Juni   Juni    Jaar-na-jaar
 op groepsniveau (niet-geauditeerd,    2015   2014 stijging/(daling)
 in miljoenen)(1)
----------------------------------------------------------------------------
Peru(2)                  $2.66   $2.28       16.67%
Nicaragua                 1.22   1.13       7.96%
----------------------------------------------------------------------------
Totaal geconsolideerd operatieresultaat                        
 Opbrengsten               $3.88   $3.41       13.78%
----------------------------------------------------------------------------
(1) De gerapporteerde opbrengsten zijn gebaseerd op maandelijkse gemiddelde wisselkoersen, afkomstig van telkens dezelfde winkels en vermeld in miljoenen USD.                            
(2) De opbrengsten worden voornamelijk gegenereerd door gokspelen en verder uit de inkomsten van het Fiesta Hotel dat volledig onze eigendom is alsook de inkomsten van twee hotels onder ons beheer.

Belangrijke nota inzake wisselkoersverschillen: Het sterker worden van de Amerikaanse dollar ten opzichte van onze operatie-valuta’s blijft een wezenlijke invloed uitoefenen op onze handelsactiviteiten zoals vergeleken met dezelfde periode in 2014. In het kader van een valuta-neutrale analyse (waarin dezelfde wisselkoers op de beide periodes zou worden toegepast), zouden de opbrengsten van de Groep met 740 duizend Amerikaanse dollar of 23,57% zijn gegroeid, de opbrengsten uit Peru zouden met 600 duizend Amerikaanse dollar or 29,13% zijn gegroeid; en de opbrengsten uit Nicaragua zouden met 130 duizend Amerikaanse dollar or 12,04% zijn gegroeid.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

In het op 23 april 2015 gepubliceerde Jaarverslag van het Bedrijf voor het jaar 2014 kondigde het Bedrijf aan dat het op zoek was naar strategische alternatieven om winstgevendheid te bereiken. Hieronder viel het van de hand doen van bijkomend onroerend goed, zowel onroerend goed dat niet voor activiteiten wordt ingezet als onroerend goed dat voor activiteiten wordt ingezet (de totale geschatte waarde van de belangen van de Groep in al zijn vastgoed overschrijdt het bedrag van 76 miljoen Amerikaanse dollar). Het doel van dit initiatief was om vrijwel de volledige schuld van het Bedrijf af te betalen en de bedragen voor afschrijvingen en waardevermindering substantieel te verminderen. Het bedrijf blijft inspanningen doen om zijn activa-mix van vastgoed naar andere zaken te heroriënteren en blijft voornemens opbrengsten in nieuwe speloperaties met een hoge cash flow op onze bestaande markten te investeren teneinde de opbrengsten te vergroten en de winstgevendheid toe te laten nemen. Een andere uitweg is dat het Bedrijf aan nieuw eigen kapitaal probeert te komen teneinde vrijwel alle schulden af te betalen en in nieuwe speloperaties met een hoge cash flow op onze bestaande markten te investeren teneinde de opbrengsten te vergroten en de winstgevendheid toe te laten nemen.

Onder onze huidige Statuten beschikt de Raad van Bestuur over de bevoegdheid de Statuten te wijzigen teneinde bepaalde veranderingen te implementeren. De Raad van Bestuur heeft beslist de Reglementen 9 en 11 van de Statuten te wijzigen met het doel om (via deze wijziging) het voor de Raad mogelijk te maken om enige of alle van “strategische alternatieven” te volgen zonder goedkeuring van de aandeelhouders.

Hieronder worden de wijzigingen van de desbetreffende Statuten en oprichtingsakte weergegeven:

A. Reglement 9 zal worden gewijzigd. In zijn huidige vorm wordt er gesteld:

"Zonder de algemene toepasbaarheid van het bovenstaande te beperken, zal elke zaak die verband houdt met de samensmelting, fusie of consolidatie van het Bedrijf met een andere entiteit of de verkoop, verhuur, uitwisseling van alle of nagenoeg alle activa van het Bedrijf, gedwongen terugkoop, akkoord, voortzetting, liquidatie, opheffen van het Bedrijf of enige wijziging van deze Statuten, tenzij er in deze Statuten uitdrukkelijk anders wordt gesteld, de goedkeuring vereisen van de Aandeelhouders door middel van een fiatterende stem van een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen teneinde goedgekeurd te kunnen worden. Voordat er enige stemmen in verband met zulke resoluties worden uitgebracht, mag de voorzitter van de vergadering om een peiling vragen welke in de vorm van een stemming wordt gehouden."

En in de gewijzigde vorm wordt er gesteld:

""Zonder de algemene toepasbaarheid van het bovenstaande te beperken, zal elke zaak die verband houdt met de samensmelting, fusie of consolidatie van het Bedrijf met een andere entiteit, gedwongen terugkoop, akkoord, voortzetting, liquidatie, opheffen van het Bedrijf of enige wijziging van deze Statuten, tenzij er in deze Statuten uitdrukkelijk anders wordt gesteld, de goedkeuring vereisen van de Aandeelhouders door middel van een fiatterende stem van een meerderheid van 2/3 van de uitgebrachte stemmen teneinde goedgekeurd te kunnen worden. Voordat er enige stemmen in verband met zulke resoluties worden uitgebracht, mag de voorzitter van de vergadering om een peiling vragen welke in de vorm van een stemming wordt gehouden."

B. Reglement 11 zal worden gewijzigd door de volgende tekst aan de laatste alinea van het Reglement toe te voegen:

"De Directeuren zullen bij besluit van de Raad van Bestuur de macht hebben om enige of alle activa van het Bedrijf te verkopen, over te dragen, te verhuren, uit te wisselen of op enige andere manier erover te beschikken, ongeacht of zo een beschikking in het kader van gewone of regelmatige uitoefening van het bedrijf valt. Sectie 175 van de Akte zal geen toepassing vinden t.o.v. zulke transacties."

Zoals in alle zodanige commerciële zaken het geval is, mag de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden uitoefenen, gebruikmakende van redelijke zakelijke beoordelingen naargelang de omstandigheden. In verband met deze “strategische alternatieven” is er geen transactie gaande, maar deze wijziging geeft de Raad van Bestuur een maximale onderhandelingsvrijheid indien zo een transactie komt.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van door een merk beschermde diensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, met de focus op de markten in Latijns-Amerika. Onze doelstelling is “uitzonderlijke ervaringen creëren voor onze gasten”. Bijkomende informatie over de groep kunt u vinden op onze website www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit communiqué bevat een aantal vooruitblikkende verklaringen in de zin van de effectenwetgeving en regelgeving van uiteenlopende jurisdicties op internationaal, federaal en staatsniveau. Alle verklaringen, andere dan verklaringen van historische feiten, die hierin vervat zijn, inclusief maar niet enigszins beperkt tot, verklaringen met betrekking tot potentiële inkomsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep zijn vooruitblikkende verklaringen die een risico en onzekerheden inhouden. Er kunnen geen garanties worden geboden over de nauwkeurigheid van dergelijke verklaringen en de reële resultaten kunnen materieel verschillen van de resultaten die in dergelijke verklaringen worden verwacht. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de reële resultaten materieel verschillen van de vooruitblikkende verklaringen van het Bedrijf omvatten druk van de concurrentie, ongunstige wijzigingen van de regelgeving en regulerende autoriteiten en algemene risico’s verbonden aan de bedrijfsvoering. Al deze factoren tezamen worden inbegrepen onder de overkoepelende term “Risicofactoren”, zowel hier als elders in de documentatie van het Bedrijf die op regelmatige basis ingediend wordt bij het AFM en andere regulerende autoriteiten.

Contact Information