SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 12, 2011 05:40 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Uitvoering van Filippijnse Aandelentransactie; Inkomstenverslag juli 2011; Goedkeuring Raad van Bestuur om Aandelen Uit te Geven ter Verbetering van Slotbalans

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Aug 12, 2011) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) maakt graag bekend dat haar Filippijnse operaties de slotovereenkomsten zijn aangegaan voor het verkrijgen van maximaal $52 miljoen van Solar Entertainment Corporation ("Solar"). Solar is een Filippijns mediabedrijf dat 6 kabelkanalen bezit en runt, alsmede 3 TV-kanalen en een filmdistributiebedrijf in de Filippijnen. De Groep is blij een partnerschap aan te gaan met Solar en gelooft dat Solar's succes in de amusementsector synergetisch is en zal leiden tot mogelijkheden voor de operaties van de Groep in de Filippijnen.

De uitgevoerde overeenkomsten zijn onderworpen aan een aantal sluitingsvoorwaarden, inclusief de ‘Philippine Amusement Gaming Corporation’ (“PAGCOR”) en andere officiële goedkeuringen. Er zijn geen garanties dat de goedkeuringen zullen worden verleend. Indien de transactie officiële goedkeuring ontvangt, dan zal Solar (of haar Filippijnse aangesloten gevolmachtigde) investeren in een nieuw te vormen Filippijnse houdstermaatschappij (“Holdco”) waaraan de Groep en één andere Filippijnse aandeelhouder al hun respectievelijke Filippijnse operaties zullen overdragen. Solar zal in eerste instantie $25 miljoen investeren om een aandeel van 32,47% in HoldCo te ontvangen en deze initiële financiering zal primair door HoldCo worden gebruikt om te voldoen aan sluitingsvoorwaarden en om onze bestaande bezittingen op Poro Point en Rizal uit te breiden en om iets van de aan de Filippijnen gerelateerde schuld af te betalen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de slotbalans van de Groep. Solar zal een optie van 12 maanden hebben vanaf sluiting om een aanvullende financiering van $27 miljoen te doen om de aankoop van 50% van HoldCo af te ronden. Het gebruik van de opbrengsten voor de $27 miljoen zal worden toegewezen aan investering in nieuw onroerend goed. Na completering van de financiering zullen Thunderbird en haar enige andere Filippijnse partner 50% van de overgebleven aandelen van HoldCo bezitten.

Voor de transactie met Solar is het noodzakelijk dat Thunderbird en een andere Filippijnse aandeelhouder hun Filippijnse tegoeden in HoldCo consolideren, inclusief aandelen van de bestaande operationele bedrijven, diverse onroerend goedbedrijven en ontwikkelingsbedrijven, waarvan de tegoeden los staan van onze twee operationele hotels en casino's. Voor de transactie is het noodzakelijk dat Thunderbird doorgaat met het beheren van de hotels en casino's onder haar merknaam voor hotel en casino's.

De Groep heeft in 2005 de Filippijnse markt betreden en bezit momenteel belangen in en runt twee casino’s met ongeveer 738 gokautomaten en 379 tafelposities, alsook twee hotels en een negen hole golfbaan. Wij zijn van plan om onze faciliteiten op ieder perceel uit te breiden en het sluiten van deze transactie met Solar zal ons in staat stellen om dat zodanig te doen dat onze cash flow en slotbalans geoptimaliseerd worden. Naast deze projecten geloven we dat de Groep met Solar als onze partner in staat zal zijn om nieuwe mogelijkheden in het land te ontwikkelen.

De Groep kondigde eerder aan dat haar aangesloten bedrijven in de Filippijnen, Eastbay Resorts, Inc. (“ERI”) en Thunderbird Philipinas Hotels and Resorts, Inc. (“TPHR”) in juni 2011 rechtszaken hadden aangespannen tegen PAGCOR teneinde uitvoering te eisen van haar eerdere overeenkomsten met PAGCOR. Op 23 juni 2011 verleende het Filippijnse Regionale Gerechtshof een “Writ of Preliminary Prohibitory Injunction” [Exploot van Voorlopig Dwangverbod] waarbij PAGOR bevolen werd om te stoppen en zich te onthouden van het initiëren en completeren van beëindiging of gelijksoortige acties gericht tegen de zakelijke operaties van THPHR en ERI. De rechtszaak duurt voort.

INKOMSTENVERSLAG JULI 2011

De Groep meldt de volgende inkomsten voor juli 2011:


---------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. -
 Groepsbrede verkopen per
 land (niet gecontroleerd,
 in duizenden)                         Jaar-op-jaar
	               Juli 2011  juli 2010   toename/(afname)
---------------------------------------------------------------------------
Costa Rica (1)            2.425    1.818        33,4%
Nicaragua              1.154    1.005        14,8%
Filippijnen (2)           4.709    4.522         4,1%
Peru Gaming (3)           2.222    2.136         4,0%
Peru Hotel (4)            1.040     621        67,5%
---------------------------------------------------------------------------
Totaal Geconsolideerde Inkomsten  11.550   10.102        14,3%
---------------------------------------------------------------------------

1. De inkomsten in de operaties van de Groep in Costa Rica hebben
  recentelijk invloed ondervonden van de recessie, hogere werkloosheid en
  een kalme gaming markt. De Groep heeft correctiemaatregelen getroffen,
  zoals hieruit blijkt, maar blijft onzeker wat betreft de blijvende
  invloed van deze acties totdat een duidelijke trend zichtbaar zal zijn.
2. De inkomsten van de bezittingen van de Groep in Poro Point in de
  Filippijnen zijn negatief beïnvloed in het tweede kwartaal van 2011
  door een rookverbod dat van kracht werd op Poro Point. De Groep heeft
  correctiemaatregelen genomen en gelooft bovendien dat dit verbod slechts
  een korte termijn effect zal hebben. We wachten om te bepalen of de
  terugkeer naar bovenstaande groei een terugkeer is naar de eerdere
  trend.
3. De inkomsten in de casino’s van de Groep in Peru zijn negatief beïnvloed
  in het tweede kwartaal van 2011 door een rookverbod van in maart 2011
  van kracht werd. De Groep heeft correctiemaatregelen getroffen en gelooft
  bovendien dat dit verbod slechts een korte termijn effect zal hebben.
  We wachten om te bepalen of de terugkeer naar bovenstaande groei een
  terugkeer is naar de eerdere trend.
4. De inkomsten in juli 2011 bestaan uit inkomsten uit de El Pueblo en
  Fiesta hotels en beheersvergoedingen voor de Thunderbird hotels Pardo
  en Carrerra; ter vergelijking bestonden de inkomsten in juli 2010
  slechts uit de Thunderbird hotels El Pueblo en Fiesta plus een 
  beheersvergoeding voor het Pardo hotel, dat in juli 2010 het enige 
  hotel onder beheer was.

GOEDKEURING RAAD VAN BESTUUR VOOR UITGEVEN AANDELEN OM SCHULD AF TE BETALEN

De Groep is verheugd te kunnen meedelen dat haar Raad van Bestuur recentelijk goedkeuring heeft verleend voor het uitgeven van maximaal 900.000 of ongeveer 4% van de uitstaande aandelen van het bedrijf. Doel is om de slotbalans van het bedrijf en de cash flow te verbeteren (een doel voor 2011 dat vervat was in ons jaarverslag van 2010) door het direct aan derden verkopen van aandelen en/of deze uit te geven als schatkistcertificaten om door de Groep verkocht te worden op officieel toegestane periodes. Tot op heden heeft het bedrijf onder deze autorisatie ongeveer 345.000 aandelen uitgegeven aan derden tegen prijzen van niet minder dan 90% van de 30-daagse of 15-daagse gemiddeld gewogen marktprijs.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten voor casino’s en de horeca, gericht op markten in Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en India. Het is onze missie om “buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten.” Aanvullende informatie over de Groep is beschikbaar op haar website op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit persbericht bevat toekomstgerichte beweringen binnen de betekenis van aandelenwet- en regelgeving van diverse internationale, federale en staatsrechtgebieden. Alle hierin opgenomen beweringen, met uitzondering van vermeldingen van historische feiten, inclusief zonder beperking beweringen betreffende mogelijke inkomsten en toekomstplannen en doeleinden van de Groep zijn toekomstgerichte beweringen die risico en onzekerheden inhouden. Er bestaan geen garanties dat dergelijke beweringen juist zullen blijken te zijn en werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van die voorzien in dergelijke beweringen. Belangrijke factoren die kunnen veroorzaken dat werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte beweringen van de Groep omvatten onder meer concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico’s verbonden aan het zakendoen, welke allen bekend gemaakt worden onder de kop “Risicofactoren” en elders in de documenten van de Groep die van tijd tot tijd gedeponeerd worden bij de NYSE Eurnext Amsterdam en andere officiële autoriteiten.

Contact Information