SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

October 24, 2013 10:18 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Update programma voor de terugkoop van aandelen

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwired - Oct 24, 2013) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "groep") (EURONEXT: TBIRD)(FRANKFURT: 4TR) rapporteert dat tussen 16 oktober 2013 en 23 oktober 2013 Thunderbird ongeveer 72.000 van zijn eigen vrij verhandelbare aandelen op NYSE Euronext aankocht voor een gemiddelde prijs van ongeveer USD $0,92 per aandeel. De aankopen werden uitgevoerd in het kader van een programma voor de terugkoop van aandelen dat door Thunderbird op 30 augustus 2013 werd aangekondigd.

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten in de casino- en gastvrijheidssectoren, gericht op Latijns-Amerika. Onze missie is "buitengewone ervaringen creëren voor onze gasten". Bijkomende informatie over de Groep is verkrijgbaar op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit persbericht bevat bepaalde toekomstgerichte verklaringen die de effectenwetten en reglementeringen van verschillende internationale, federale en staatsjurisdicties betreffen. Alle verklaringen, behalve verklaringen over historische feiten, die hierin zijn opgenomen, inclusief zonder beperking, verklaringen wat betreft mogelijke inkomsten en toekomstige plannen en doelstellingen van de groep zijn toekomstgerichte verklaringen die risico en onzekerheden met zich meebrengen. Er kunnen geen garanties worden gegeven dat dergelijke verklaringen nauwkeurig zullen blijken te zijn en daadwerkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de verwachte resultaten in dergelijke verklaringen. Belangrijke factoren die de daadwerkelijke resultaten wezenlijk zouden kunnen doen verschillen van de toekomstgericht verklaringen van de groep zijn onder meer concurrentiedruk, ongunstige veranderingen in de structuren van de regelgeving, en algemene risico's die samengaan met de bedrijfsactiviteiten, die allemaal openbaar gemaakt worden onder de titel "Risicofactoren" en elders in de documenten van de groep die van tijd tot tijd bij de AFM en andere regelgevende instanties ingediend worden.

Contact Information