SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

August 12, 2011 13:57 ET

Thunderbird Resorts Inc.: Volledig Herzien Persbericht Uitvoering van Filipijnse Aandelentransactie; Gecorrigeerd Inkomstenverslag juli 2011; Goedkeuring Raad van Bestuur voor Aandelenuitgifte ter Verbetering van Slotbalans

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Aug 12, 2011) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" or "Group") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) geeft dit Volledig Herzien Persbericht uit dat woordelijk identiek is aan het Persbericht van 10 augustus 2011 behalve voor wat betreft het Inkomstenverslag van juli 2011.

De Groep is verheugd bekend te kunnen maken dat haar Filipijnse operaties de slotovereenkomsten zijn aangegaan voor het verkrijgen van maximaal $52 miljoen van Solar Entertainment Corporation ("Solar"). Solar is een Filippijns mediabedrijf dat 6 kabelkanalen bezit en runt, alsmede 3 TV-kanalen en een filmdistributiebedrijf in de Filippijnen. De Groep is blij een partnerschap aan te gaan met Solar en gelooft dat Solar's succes in de amusementssector synergetisch is en zal leiden tot mogelijkheden voor de operaties van de Groep in de Filippijnen.

De uitgevoerde overeenkomsten zijn onderworpen aan een aantal sluitingsvoorwaarden, inclusief de ‘Philippine Amusement Gaming Corporation’ (“PAGCOR”) and andere officiële goedkeuringen. Er zijn geen garanties dat de goedkeuringen zullen worden verleend. Indien de transactie officiële goedkeuring ontvangt, dan zal Solar (of haar Filipijnse aangesloten gevolmachtigde) investeren in een nieuw te vormen Filipijnse houdstermaatschappij (“Holdco”) waaraan de Groep en één andere Filipijnse aandeelhouder al hun respectievelijke Filipijnse operaties zullen overdragen. Solar zal in eerste instantie $25 miljoen investeren om een aandeel van 32,47% in HoldCo te ontvangen en deze initiële financiering zal primair door HoldCo worden gebruikt om te voldoen aan sluitingsvoorwaarden en om onze bestaande bezittingen op Poro Point en Rizal uit te breiden en om een deel van de aan de Filippijnen gerelateerde schuld af te betalen, hetgeen een positieve invloed zal hebben op de slotbalans van de Groep. Solar zal een optie van 12 maanden hebben vanaf sluiting om een aanvullende financiering van $27 miljoen te doen om de aankoop van 50% van HoldCo af te ronden. Het gebruik van de opbrengsten voor de $27 miljoen zal worden toegewezen aan investering in nieuw onroerend goed. Na completering van de financiering zullen Thunderbird en haar enige andere Filipijnse partner de overgebleven 50% aandelen van HoldCo bezitten.

Voor de transactie met Solar is het noodzakelijk dat Thunderbird en een andere Filipijnse aandeelhouder hun Filipijnse tegoeden in HoldCo consolideren, inclusief aandelen van de bestaande operationele bedrijven, diverse onroerend goedbedrijven en ontwikkelingsbedrijven, waarvan de tegoeden lost staan van onze twee operationele hotels en casino's. Voor de transactie is het noodzakelijk dat Thunderbird doorgaat met het beheren van de hotels en casino's onder haar merknaam voor hotel en casino's.

De Groep heeft in 2005 de Filipijnse markt betreden en bezit momenteel belangen in en runt twee casino’s met ongeveer 738 gokautomaten en 379 tafelposities, alsook twee hotels en een negen hole golfbaan. Wij zijn van plan om onze faciliteiten op ieder perceel uit te breiden en het sluiten van deze transactie met Solar zal ons in staat stellen om dat zodanig te doen dat onze cash flow en slotbalans geoptimaliseerd worden. Naast deze projecten geloven we dat de Groep met Solar als onze partner in staat zal zijn om nieuwe mogelijkheden in het land te ontwikkelen.

De Groep kondigde eerder aan dat haar aangesloten bedrijven in de Filippijnen, Eastbay Resorts, Inc. (“ERI”) en Thunderbird Philipinas Hotels and Resorts, Inc. (“TPHR”) in juni 2011 rechtszaken hadden aangespannen tegen PAGCOR teneinde uitvoering te eisen van haar eerdere overeenkomsten met PAGCOR. Op 23 juni 2011 vaardigde het Filipijnse Regionale Gerechtshof een “Writ of Preliminary Prohibitory Injunction” [Exploot van Voorlopig Dwangverbod] uit waarin PAGOR bevolen werd om te stoppen en zich te onthouden van het initiëren en completeren van beëindiging of gelijksoortige acties gericht tegen de zakelijke operaties van THPHR en ERI. De rechtszaak duurt voort.

GECORRIGEERD INKOMSTENVERSLAG JULI 2011

Het inkomstenverslag voor Costa Rica werd als volgt gecorrigeerd (onderstreept en cursief):


---------------------------------------------------------------------------
Thunderbird Resorts Inc. -Groep                Jaar-op-jaar
sbrede verkopen per land                      toename/
(niet gecontroleerd, in duizenden)    juli 2011  juli 2010   (afname)
---------------------------------------------------------------------------
Costa Rica(1) gecorrigeerd          1.661    1.818    (8,6%)
Nicaragua                  1.154    1.005    14,8%
Filippijnen (2)               4.709    4.522    4,1%
Peru Gaming (3)               2.222    2.136    4,0%
Peru Hotel (4)                1.040     621    67,5%
---------------------------------------------------------------------------
Totaal Geconsolideerde Inkomsten
 (gecorrigeerd)               10,786   10,102    6.8%
---------------------------------------------------------------------------
(1)	Gecorrigeerd: In het Persbericht van 10 augustus 2011 werden de inkomsten 
  in Costa Rica per ongeluk gemeld als 2.425 en nu gecorrigeerd naar 1.661. 
  De correctie is op het volgende gebaseerd: Tijdens het derde kwartaal van 
  2008 kocht de Groep een beheersbelang aan in de rechtspersoon die houder 
  is van de Fiesta Casino Holiday Inn Express (voorheen Garden Court) en 
  begon daardoor die operatie op 100 procent te consolideren met ingang van 
  1 september 2008. Het saldo van de operatie in Costa Rica is een joint 
  venture van de Groep en de operationele resultaten ervan werden evenredig 
  geconsolideerd in de financiële verslagen van de Groep; derhalve 
  vertegenwoordigt bovenstaande tabel het aandeel van 50% van de Groep in 
  alle andere operaties dan de Holiday Inn Express, dat als 100 procent werd 
  gemeld. Kortgezegd omvatte het vorige persbericht inkomsten die voor 100% 
  toe te schrijven waren aan de operaties in Costa Rica in plaats van het 
  percentage dat uitsluitend aan de Groep is toe te schrijven. De inkomsten 
  van de Groep in Costa Rica hebben recentelijk invloed ondervonden van de 
  recessie, hogere werkloosheid en een slappe gaming-markt
	
(2)	De inkomsten van de bezittingen van de Groep in Poro Point in de Filippijnen 
  zijn negatief beïnvloed in het tweede kwartaal van 2011 door een rookverbod 
  dat van kracht werd op Poro Point. De Groep heeft correctiemaatregelen 
  genomen en gelooft bovendien dat dit verbod slechts een korte termijn effect 
  zal hebben. We wachten om te bepalen of de terugkeer naar bovenstaande groei 
  een terugkeer is naar de eerdere trend.
	
(3)	De inkomsten in de casino’s van de Groep in Peru zijn negatief beïnvloed in 
  het tweede kwartaal van 2011 door een rookverbod van in maart 2011 van kracht 
  werd. De Groep heeft correctiemaatregelen getroffen en gelooft bovendien dat 
  dit verbod slechts een korte termijn effect zal hebben. We wachten om te 
  bepalen of de terugkeer naar bovenstaande groei een terugkeer is naar de 
  eerdere trend.
	
(4)	De inkomsten in juli 2011 bestaan uit inkomsten uit de El Pueblo en Fiesta 
  hotels en beheersvergoedingen voor de Thunderbird hotels Pardo en Carrerra; 
  ter vergelijking bestonden de inkomsten in juli 2010 slechts uit de Thunderbird 
  hotels El Pueblo en Fiesta plus een beheersvergoeding voor het Pardo hotel, 
  dat in juli 2010 het enige hotel onder beheer was.
 

GOEDKEURING RAAD VAN BESTUUR VOOR UITGEVEN AANDELEN OM SCHULD AF TE BETALEN

De Groep is verheugd te kunnen meedelen dat haar Raad van Bestuur recentelijk goedkeuring heeft verleend voor het uitgeven van maximaal 900.000 of ongeveer 4% van de uitstaande aandelen van het bedrijf. Doel is om de slotbalans van het bedrijf en de cash flow te verbeteren (een doel voor 2011 dat vervat was in ons jaarverslag van 2010) door het direct aan derden verkopen van aandelen en/of deze uit te geven in schatkistcertificaten om door de Groep verkocht te worden op officieel toegestane periodes. De termijn van de autorisatie van de Raad van Bestuur voor de uitgifte van deze aandelen is 12 maanden met ingang van 9 juli 2011? Tot op heden heeft het bedrijf onder deze autorisatie ongeveer 345.000 aandelen uitgegeven aan derden tegen prijzen van niet minder dan 90% van de 30-daagse of 15-daagse gemiddelde gewogen marktprijs

OVER HET BEDRIJF

Wij zijn een internationale leverancier van merkdiensten voor casino’s en de horeca, gericht op markten in Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en India. Het is onze missie om “buitengewone ervaringen te creëren voor onze gasten.” Aanvullende informatie over de Groep is beschikbaar op haar website op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: Dit persbericht bevat toekomstgerichte beweringen binnen de betekenis van aandelenwet- en regelgeving van diverse internationale, federale en staatsrechtgebieden. Alle hierin opgenomen beweringen, met uitzondering van vermeldingen van historische feiten, inclusief zonder beperking beweringen betreffende mogelijke inkomsten en toekomstplannen en doeleinden van de Groep zijn toekomstgerichte beweringen die risico en onzekerheden inhouden. Er bestaan geen garanties dat dergelijke beweringen juist zullen blijken te zijn en werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk afwijken van die voorzien in dergelijke beweringen. Belangrijke factoren die kunnen veroorzaken dat werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de toekomstgerichte beweringen van de Groep omvatten onder meer concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren en algemene risico’s verbonden aan het zakendoen, welke allen bekend gemaakt worden onder de kop “Risicofactoren” en elders in de documenten van de Groep die van tijd tot tijd gedeponeerd worden bij de NYSE Eurnext Amsterdam en andere officiële autoriteiten.

Contact Information