SOURCE: Thunderbird Resorts Inc.

Thunderbird Resorts Inc.

June 23, 2011 13:28 ET

Update Filippijnen Voorlopig Verbod Toegewezen-Beschermingsrechten in Werking

PANAMA, REPUBLIC OF PANAMA--(Marketwire - Jun 23, 2011) - Thunderbird Resorts Inc. ("Thunderbird" of "Groep") (FRANKFURT: 4TR)(EURONEXT: TBIRD) kondigde eerder aan dat haar aangesloten bedrijven in de Filippijnen, Eastbay Resorts, Inc. ("ERI") en Thunderbird Pilipinas Hotels and Resorts, Inc. ("TPHR") rechtszaken hadden aangespannen tegen de Philippine Amusement & Gaming Corporation ("PAGCOR"). Deze rechtszaken werden aangespannen als een reactie op bekendmakingen van de zijde van PAGCOR dat deze een “beëindigingprocedure zou opstarten” tenzij ERI en TPHR per 3 juni 2011 “onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding” zouden verschaffen van door PAGCOR voorgestelde bezwarende nieuwe voorwaarden voor de Bevoegdheid tot Uitvoering (“ATO’s”). De ATO’s verlenen PAGCOR niet het recht om eenzijdig nieuwe voorwaarden op te leggen en op deze basis met beëindiging te dreigen. Na presentatie van de rechtszaken van ERI en TPHR, wees de rechtbank 20-daagse voorlopige verboden (TRO’s) toe, die PAGCOR verbieden om de dreigende beëindigingprocedure te beginnen. De groep is verheugd bekend te kunnen maken dat de Filippijnse Regionale Rechtbank een “Bevelschrift van Voorlopig Verbod” heeft uitgevaardigd waarin PAGCOR bevolen wordt om te stoppen met en af te zien van het starten en voltooien van beëindiging- of andere soortgelijke procedures tegen de bedrijfsoperaties van TPHR en ERI. Dit bevel, dat de rechten van ERI en TPHR om te opereren beschermt, blijft onverminderd en voor onbepaalde duur van kracht tenzij het door de rechtbank aangepast wordt. ERI en TPHR zullen hun procedures voortzetten teneinde specifieke prestatie te verkrijgen van de zijde van PAGCOR betreffende de oorspronkelijke voorwaarden van hun respectievelijke ATO’s. De procesdatum is nog niet door de rechtbank vastgesteld.

De Groep herhaalt dat we onze verantwoordelijkheden naar onze werknemers serieus nemen, alsook naar de gemeenschappen waarin we opereren en naar de provinciale economieën van die gemeenschappen. Momenteel hebben we meer dan 1300 mensen in dienst en bieden we goede salarissen en extra's. Wij steunen de provincies Rizal en La Union voortdurend door middel van diverse gemeenschapsactiviteiten. Onze faciliteiten ondersteunen ook meer dan 1700 plaatselijke verkopers met wie wij in de afgelopen 6 jaar meer dan 5,2 miljard Filippijnse Peso’s hebben uitgegeven. We hebben meer dan 27 miljoen Filippijnse Peso’s uitgegeven aan diverse initiatieven op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze omvatten maandelijkse medische missies waar we medische zorg bieden aan plaatselijke gebieden in Rizal en Poro Point aan meer dan 10.000 inwoners, een geadopteerd schoolprogramma waar in 2010 meer dan 3500 leerlingen baat bij hadden, stormhulpprogramma’s en donaties aan diverse andere liefdadigheden. ERI en TPHR hadden geen andere keus dan bescherming te vragen van de rechtbank om onze werknemers en bedrijfsactiviteiten te beschermen.

OVER DE ONDERNEMING

Wij zijn een internationale leverancier van casino- en horecamerkdiensten, gericht op markten in Centraal Amerika, Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en India. Onze missie is het “creëren van een bijzondere belevenis voor onze gasten.” Meer informatie over de Groep is beschikbaar op de wereldwijde website op www.thunderbirdresorts.com.

Waarschuwing: dit communiqué bevat een aantal toekomstgerichte verklaringen binnen de betekenis van de effectenwetgeving en reglementering van verschillende internationale, federale, en statelijke rechtsgebieden. Alle verklaringen anders dan verklaringen van historische feiten die hierin opgenomen zijn, inclusief maar niet beperkt tot verklaringen met betrekking tot potentiële opbrengsten en toekomstplannen en doelstellingen van de Groep, zijn vooruitblikkende verklaringen die een zeker risico en onzekerheden inhouden. Er zijn geen garanties dat dergelijke uitspraken nauwkeurig zullen blijken en werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die welke in verklaringen voorzien worden. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat werkelijk behaalde resultaten wezenlijk verschillen van de vooruitblikkende verklaringen van de Groep zijn onder meer concurrentiedruk, ongunstige wijzigingen in regelgevende structuren, en algemene risico’s verbonden met de bedrijfsactiviteiten. Al deze risico’s zijn bekendgemaakt onder de titel “Risicofactoren” en elders in de documenten, die regelmatig door de Groep worden gedeponeerd bij de NYSE Euronext Amsterdam en andere regelgevende autoriteiten.

Contact Information