SOURCE: DOMETIC GmbH

DOMETIC GmbH

April 03, 2014 11:58 ET

WAECO ASC 2500 Low Emission

På den säkra sidan för aktivt miljöskydd

EMSDETTEN, TYSKLAND--(Marketwired - Apr 3, 2014) - 95 procent av EU:s medborgare lägger stor vikt vid miljöskydd, hållbarhet och ansvarsfull hantering av naturresurser. Det framkommer av EU-kommissionens senaste EU-barometer. Vid underhåll på fordonsmonterade klimatanläggningar är detta tema särskilt aktuellt: Enligt en ny EU-förordning får inga kvantiteter av det miljöfarliga köldmediet R 134a läcka ut i atmosfären. Sett från lastbilsverkstädernas håll ska detta naturligtvis kunna uppnås med så låga kostnader som möjligt. WAECO:s svar på denna utmaning är den både energisnåla och miljövänliga servicestationen ASC 2500 Low Emission.

Med ASC 2500 Low Emission har specialisterna hos WAECO utvecklat en smart vinstmaximerande lösning för alla typer av verkstäder, samtidigt som de gjort en aktiv insats för miljön. Hantering av R134a kommer nämligen fortsätta att vara en del av vardagen för många lastbilsspecialister. Därför koncentrerade sig WAECOs utvecklingsteam kring Franz -Josef Esch på kostnadsminskning för verkstaden genom att fokusera på högsta möjliga grad av återvinning av köldmediet. Positiv bieffekt: Miljön skonas på ett hållbart sätt.

Köldmedieförlusten på WAECO ASC 2500 Low Emission ligger nästan på 0 gram. Detta värde kan uppnås med hjälp av en smart integrering av alla emissionsrelevanta servicekomponenter i återvinningskretsloppet och genom att suga upp köldmedium ur spilloljetanken. På konventionella enheter skulle detta köldmedium helt enkelt läcka ut. Undersökningar som genomförts av Dometic WAECOs team har visat att konventionella servicestationer i genomsnitt släpper ut mellan 60 och 120 gram av det köldmedium som sugits upp ur luftkonditioneringen. Med tanke på prisuppgången på marknaden leder detta oundvikligen till en extra börda för företagen - och det globala klimatet.

WAECO ASC 2500 Low Emission är ett exakt diagnosverktyg för att visa den uppsugna mängden köldmedium. Verktyget detekterar alla interna köldmediumsmängder, framför allt det köldmedium som återvunnits ur spilloljetanken vid den interna uppsugningen. Detta förhindrar feluppskattningar av den mängd som faktiskt befinner sig i kretsloppet. På grund av denna nya tekniska utveckling kan WAECO ASC 2500 Low Emission med fördel även användas som felsökningsverktyg.

Volkswagen och BMW har redan upptäckt fördelarna med denna teknik. Via de egna verkstadsportalerna erbjuder de nu WAECO:s servicestationer till sina återförsäljare.

Det som dessutom talar extra mycket för den helautomatiska ASC 2500 Low Emission är alla utrustningsdetaljer från den beprövade ASC 2000, som är båda praktiska och lönsamma. Med servicestationen kan Dometic WAECO erbjuda ett attraktiv alternativ som håller kostnaderna för servicearbetet på luftkonditioneringen låga, för både verkstad och slutkund.

Mer information om Dometic WAECOs produkter på området finns att tillgå på följande ställen: info@dometicgroup.se

Contact Information