SOURCE: DOMETIC GmbH

DOMETIC GmbH

April 03, 2014 12:10 ET

WAECO ASC 2500 Low Emission

På den sikre siden for aktivt miljøvern

EMSDETTEN, TYSKLAND--(Marketwired - Apr 3, 2014) - 95 prosent av EU-borgerne er spesielt opptatt av miljøvern, bærekraftig virksomhet og ansvarlighet ved omgang med naturresurser. Det er resultatet av det siste EU-barometeret fra EU-kommisjonen. Ved vedlikehold av klimaanlegg i kjøretøy er dette anliggende spesielt aktuelt: Etter aktuelt EU-direktiv skal ikke klimaskadelige kjølemedier R 134a slippes ut i atmosfæren. På sikt skal selvsagt denne tjenesten være forbundet med lavest mulige kostnader for bilverkstedet. Alt dette finnes i den unike klimaservicestasjonen ASC 2500 Low Emission fra WAECO med den spesielle lønnsomheten og miljøvennligheten.

Med klimaservicestasjonen ASC 2500 Low Emission har klimaspesialistene til WAECO skapt et helt personlig verktøy for forretningsoptimalisering for enhver verkstedbedrift. Samtidig gir de et aktivt bidrag til miljøet. For håndtering av R134a kommer tross alt til å være en del av verkstedenes hverdag i mange år fortsatt. Derfor konsentrerte WAECOs utviklerteam rundt Franz-Josef Esch seg om kostnadsreduksjon for verkstedet ved hjelp av høyest mulig gjenvinningsrate for kjølemiddelet. Positiv bieffekt: En bærekraftig reduksjon av miljøbelastningen.

Kjølemiddeltapsraten til WAECO ASC 2500 Low Emission er på nærmest 0 gram. Denne verdien oppnås gjennom en sofistikert integrasjon av alle emisjonsrelevante serviceenhetskomponenter i resirkuleringskretsløpet og utsuging av kjølemiddel fra beholderen med gammel olje som slippes ut i miljøet fra vanlige apparater. Undersøkelser som ble gjennomført av Dometic WAECO-teamene har vist at vanlig brukte klimaservicestasjoner gjennomsnittlig frigir mellom 60 og 120 gram av gjenvinningskjølevæsken som suges ut til miljøet. Dette fører nødvendigvis til en høy merbelastning for bedriftene - og verdensklimaet - med hensyn til prisstigningen på markedet.

WAECO ASC 2500 Low Emission er et høypresist diagnoseverktøy som indikerer mengden gjenvunnet kjølemiddel. Apparatet registrerer total mengde av kjølemiddel som finnes internt i enheten, spesielt kjølemidlet som gjenvinnes fra beholderen med gammel olje ved hjelp av den interne utsugingsprosessen, og forhindrer dermed feildiagnosen for mengden som finnes i kretsløpet. På grunn av denne teknologiske nyvinningen forenkler WAECO ASC 2500 Low Emission mulig feilsøking, og kan dermed også brukes til et apparat for feildiagnose.

Volkswagen og BMW har allerede oppdaget og godkjent denne teknologien. De tilbyr WAECO-klimaservicestasjonene via verkstedsutrustningsportalene til sine forhandlere.

Spesielt interessant gjør den helautomatiske ASC 2500 Low Emission også alle de kjente utstyrsdetaljene fra ASC 2000, som er like praktiske som lønnsomme. Med servicestasjonen tilbyr Dometic WAECO dermed et attraktivt alternativ som gjør kostnadene for klimaservice rimelige både for verkstedet og sluttkundene.

Mer informasjon om proffprogrammet til klimaspesialisten Dometic WAECO er tilgjengelig på: firmapost@dometic.no

Contact Information

  • Presse- og offentlighetsarbeid
    Jürgen Steindle
    Tlf. +49 (0) 2572 879-412
    Faks +49 (0) 2572 879-320
    E-post steindle@dometic-waeco.de