SOURCE: Workday, Inc.

Workday, Inc.

April 14, 2016 08:30 ET

Workday levererar djupare insikter inom "Finance, People and Project"

Ny funktionalitet hjälper kunderna att ytterligare analysera organisationens välmående, hantera risker och driva prestation

PLEASANTON, CA--(Marketwired - Apr 14, 2016) - Workday, Inc. (NYSE: WDAY), ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering, meddelade idag att de i och med den nya analysfunktionaliteten möjliggörar för organisationer att förutspå framtiden. Företag får därigenom den information som krävs för att ta itu med dagens viktigaste affärsutmaningar. Med nya dashboards och styrkort som rör ekonomi- och personalhantering kan kunderna utnyttja kraften av transaktionsdata i realtid och med prediktiv analys för att fatta smartare beslut som hjälper dem att bättre hantera sin ekonomi och personalstyrka.

Ge kunderna de viktigaste insikterna
I dagens dynamiska affärsmiljö är snabbhet och smidighet konkurrensfördelar. Företagsledare och chefer måste ha befogenhet att göra snabbare och mer välgrundade beslut som rör organisations framtid. Många organisationer är dock begränsade av att de har flera olika system, att information hinner bli gammal och att analysen sker manuellt. Många förlitar sig också på instinkt - inte fakta - när de ska fatta affärsbeslut. Workdays nya analysfunktionalitet ger kunderna rätt insikter med hjälp av nya dashboards och styrkort. Detta gör det möjligt för kunder att:

  • Förutse och hantera indrivning av kundfakturor: Workdays dashboard 'Customer Collections' ger organisationer möjligheter att dra nytta av prediktiv analys för att förutse sannolikheten att en kundfaktura betalas i tid. Till exempel kan den som ansvarar för intäktshantering lista kunder efter risk utifrån betalningshistorik och se behov av eventuellt tredjepartsinkasso. Med denna insikt förbättras intäktshantering och proaktiv hantering av kundfordringar så att potentiella kundförluster kan identifieras i förväg.

  • Få löpande koll på personalrelaterade mål: Med hjälp av styrkortet som rör personalstyrkan får ledare tillgång till en ögonblicksbild över de viktigaste nyckeltalen, inklusive antal anställda, omsättning, mångfald och andelen konsulter direkt till en mobil enhet eller sin dator. Till exempel, kan en VD få en överblick av hur organisationen ligger till i förhållande till målet för andelen kvinnor i ledande ställning, tillsammans med kommentarer från de som ansvarar för rekrytering om vad som behövs för att nå fram till målet, innan man lägger fram en presentation för styrelsen rörande mångfaldsarbetet.

  • Förbättra projekthantering: Styrkort för projekthantering utrustar kunder med en helhetssyn över och status för sina tjänster eller för projektbaserad resurshantering, projektuppföljning, ekonomiska resultat och verksamhet, under en specificerad tidsperiod. Till exempel innan ett ledningsgruppsmöte kan en chef komma åt styrkortet från en surfplatta för att få inblick i hur fakturerbara timmar påverkar projektets lönsamhet. Utöver det kan chefen få underlag för att snabbt förstå anställningsbehov för att kunna säkerställa att man har rätt bemanning.

  • Få bättre kontroll över leverantörskostnader: Med hjälp av en dashboard för inköp kan chefer få insikt om leverantörskostnader i realtid. Där ges möjlighet att fördjupa sig i siffrorna och enkelt skapa rekvisitioner och kvittens samt söka efter inköpsordrar. Till exempel, i ett veckobudgetmöte kan inköpsansvarig snabbt få översikt över de största leverantörerna samt analysera informationen hela vägen ner till enskilda transaktioner och inköpsordrar.

Kommentar på nyheten
"Dagens dynamiska och konkurrenskraftiga miljö kräver att ledare förstår hälsan hos sin verksamhet på ett ögonblick för att kontinuerligt frigöra kapacitet i organisationen", säger Betsy Bland, Vice President Financial Management Products, Workday. "Genom att fördjupa de analysverktyg som finns invävda i Workday ger vi kunderna mer makt att se, förstå och agera på sin verksamhet så att de kan fokusera på vad som är viktigast - deras framtid."

Om Workday
Workday är en ledande leverantör av professionella molnlösningar för finans- och personalhantering. Workday grundades 2005 och erbjuder ekonomihanterings-, personalhanterings- och analyssystem anpassade för världens största företag, utbildningsinstitutioner och myndigheter. Över tusen organisationer, från medelstora företag till Fortune 50-bolag, har valt Workday. 

Forward-Looking Statements
This press release contains forward-looking statements including, among other things, statements regarding the expected performance and benefits of Workday's offerings. The words "believe," "may," "will," "plan," "expect," and similar expressions are intended to identify forward-looking statements. These forward-looking statements are subject to risks, uncertainties, and assumptions. If the risks materialize or assumptions prove incorrect, actual results could differ materially from the results implied by these forward-looking statements. Risks include, but are not limited to, risks described in our filings with the Securities and Exchange Commission (SEC), including our Form 10-Q for the quarter ended January 31, 2016 and our future reports that we may file with the SEC from time to time, which could cause actual results to vary from expectations. Workday assumes no obligation to, and does not currently intend to, update any such forward-looking statements after the date of this release.

Any unreleased services, features, or functions referenced in this document, our website, or other press releases or public statements that are not currently available are subject to change at Workday's discretion and may not be delivered as planned or at all. Customers who purchase Workday, Inc. services should make their purchase decisions based upon services, features, and functions that are currently available.

© 2016. Workday, Inc. All rights reserved. Workday and the Workday logo are registered trademarks of Workday, Inc.

Contact Information